KUN ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
 KUN ELECTRONIC LIBRARY
 KUN ELEKTRONISCHE BIBLIOTHEK
 KUN BIBLIOTHÈQUE ÉLECTRONIQUE
INFORMÁCIÓK

 

FRISSÍTÉS-PDF

UPDATE-HTM

 

***

KÖNYVAJÁNLÓ

BOOK REVIEW 

BUCHVORSTELLUNG

RÉFÉRENCES DE LIVRES

 

EZOTERIKUS MŰVEK

 

Ezoterikus körkép

TEXT-HTM

Esoteric panorama

TEXT-HTM

Esoterisches Panorama

TEXT-HTM

Panorama ésotérique

TEXT-HTM

 

***

Ezotéria kiteljesedése

TEXT-HTM

Esoteric fulfilment

TEXT-HTM

Entfaltung der Esoterik

TEXT-HTM

Accomplissement ésotérique

TEXT-HTM

 

***

Ezotéria kivitelezése

TEXT-HTM

Esoteric implementation

TEXT-HTM

Ausführung der Esoterik

TEXT-HTM

Execution ésotérique

TEXT-HTM

 

***

Ezoterikus világ

TEXT-HTM

Esoteric world

TEXT-HTM

Esoterische Welt

TEXT-HTM

Monde  ésotérique

TEXT-HTM

 

GASZTRONÓMIA


Reformételek ínyenceknek

TEXT-HTM

Reform dishes for gourmets

TEXT-HTM

Reformküche für Feinschmecker

TEXT-HTM

Plats réformés pour gourmets

TEXT-HTM

 

***

Continental vegetables

Kontinentale Gemüsepflanzen

Légumes continentaux

Verduras continentales

Verduras continentais

Verdure continentale

Континентальные овощи

Continentale groenten

Kontinentale grøntsager

Kontinentale grønnsaker

Kontinentala grönsaker

Kontinentaalinen vihanneksia

Kontinentaal köögiviljad

Kontinentālās dārzeņi

Kontinentinis darľovės

Kontynentalne warzywa

Kontinentální zelenina

Kontinentálne zelenina

Kontinentális zöldségek

Legume continentale

Континентални зеленчуци

Kontinental sebzeler

Ηπειρωτική λαχανικά

ירקות היבשתי

سبزیجات قارهاى

القارية الخضروات

महाद्वीपीय सब्जियां

ทวีปผัก

대륙 야채와 과일

大陸野菜

陆地蔬菜

陸地蔬菜

Continental vegetables-PDF

Cont. vegetables-TEXT-HTM

 

***

Exotic fruits

Exotische Früchte

Fruits éxotiques

Frutas exóticas

Frutas exóticas

Frutti esotici

Экзотические Фрукты

Exotische vruchten

Eksotiske frugter

Exotiske frukter

Exotiska frukter

Eksoottinen hedelmiä

Eksootiline puuvili

Eksotiskie augļi

Egzotiniai vaisiai

Ovoce egzotyczne

Exotický ovoce

Exotické ovocie

Egzotikus gyümölcsök

Fructe exotice

Екзотични овошки

Ekzotik meyveler

Εξωτικά φρούτα

פירות אקזוטיים

میوه ها  خارجی

 الفواكه غريبة

विदेशी फल

ผลไม้แปลกๆ

이국적인 과일

珍しい 果物

异域水果

異域水果

Exotic fruits-1-1-PDF

Exotic fruits-1-2-PDF

Exotic fruits-TEXT-HTM

 

***

 

 Szaloncukor választék

Szaloncukor választék  TEXT-HTM

 

***

Sajtválaszték Sajtok hőállósága TEXT-HTM Vonalkódkutatás

 

***

E-számok

E-számok-TXT-HTM

 

VICCKÖNYVEK

 

Viccek, humoreszkek, anekdoták

Viccek, humoreszkek, anekdoták-1-TEXT-HTM

Viccek, humoreszkek, anekdoták-2-TEXT-HTM

 

 Életünk régen és most-1 (Mappa nagyméretű képekkel)

Életünk régen és most-2 (Világsztárok-Magyar sztárok nagyméretű képekkel)

 

***

Erotikus viccek

Erotikus viccek-TEXT-HTM

 

***

 

Kabarétréfák, bohózatok

 

***

Örökzöld slágerek - Teljes

Evergreen hits - Full list

Immergrüne Melodien - Vollständige Liste

Plus grands tubes -

Liste complète

Örökzöld slágerek - Énekesek - TEXT-HTM

Örökzöld slágerek - Zenekarok - TEXT-HTM

Örökzöld slágerek Válogatás

Evergreen hits – Selections

Immergrüne Melodien – Auswahl

Plus grands tubes Sélection

Örökzöld slágerek – Válogatás – TEXT-HTM

 

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

 

Szövegszerkesztési ismeretek

(Windows 7 és Office 2003

PageMaker 6.07.0)

Szövegszerkesztési ismeretek-TEXT-HTM

 

Szövegszerkesztési ismeretek

(Windows XP és Office XP

PageMaker 6.07.0)

Szövegszerkesztési ismeretek-TEXT-HTM

 

***

 

KELLÉKEK

PROPERTIES

UTENSILIEN

ACCESSOIRES  

(Szövegszerkesztési ismeretekhez)

 

***

 

BETŰTÁBLÁK

FONTS

SCHRIFTFAMILIEN

TABLETTES DE LETTRES

(Windows Fonts mappába)

 

***

 

Honlap készítése

TEXT-HTM

Creating of homepage

TEXT-HTM

 

***

 

VoIP telefonok telepítése és használata

TEXT-HTM

Installation and use of VoIP phones

TEXT-HTM

 

***

 

 

CAMCORDER-4K-Ultra HD

TEXT-HTM

 

KÖNYVEIM  FRISSÍTETT VÁLTOZATAI


Üdvözlöm az általam alapított elektronikus könyvtárban. Ez a könyvtár eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy felhelyezhessem rá műveim bővített, javított változatait. A Magyar Elektronikus Könyvtár hatalmas állománya, és munkatársainak túlterheltsége ugyanis nem teszi lehetővé a gyakori frissítést. Korunk rohanó tempója, a megállíthatatlan információáradat viszont elengedhetetlené teszi a felvilágosító, önfejlesztést elősegítő művek rendszeres kiegészítését, és haladéktalan nyilvánosság elé tárását. Innen lehet letölteni mind a 14 könyvem A/4-es formátumra kiszerkesztett változatát. Ez a tördelt kivitel alkalmas az anyag kinyomtatására, jegyzetként való előállítására is. A „Szövegszerkesztési ismeretek” című könyvemben megtalálhatják, hogyan lehet házilag olcsón és jó minőségben nyomtatni a különféle printereken.

Amennyiben sikerül más nyelvekre is lefordíttatni a műveimet, az egyes fordítások is felkerülnek a magyar nyelvű változat mellé. Könyvtáramat utólag kiegészítettem hét ezoterikus találmány fejlesztési eredményeivel is. Ezek főleg Tesla találmányai, melyek sikeres rekonstruálása a mi világunkban is elindítják a paradigmaváltást.  Hagyományos technikai eszközeinkkel ugyanis nem lehet megállítani a globális felmelegedést, nem kerülhetjük el  a küszöbön álló klímaösszeomlást. A paradigmaváltás lehetőséget ad az  energiaválság, a globális éhínség leküzdésére is. A szubatomi energiarészecskék (gravitonok, éterionok) munkára fogásával olyan eszközöket, készülékeket, berendezéseket hozhatunk létre, melyekkel szinte minden bajunkat orvosolhatjuk.

Ezen a honlapon fog működni az általam szerkesztett Ezoterikus Világ című folyóirat is. Ez az elektronikus kiadvány az ezotériában zajló eseményekről és az elért eredményekről fogja tájékoztatni az olvasókat. Itt kaphatunk majd felvilágosítást az egyes fejlesztések állásáról, a különféle kutatási irányzatokról.

UPDATED VERSIONS OF MY BOOKS

Welcome to the electronic library I founded. This library was originally created to allow me to upload extended and improved versions of my works. The huge stock of the Hungarian Electronic Library and the overload of its staff do not allow for frequent updates. However, the fast-paced pace of our time, the unstoppable flood of information, makes it essential to regularly supplement enlightening, self-developing works and to present them to the public immediately. You can download A/4 versions of all 14 of my books from here. This carefully edited version is also suitable for printing the material and producing it as a note. In my book " Knowledges of Word Processing " you can find how to print cheaply and in good quality at home on various printers.

 If it is possible to have my works translated into other languages, the individual translations will also be added to the Hungarian version. I subsequently added to my library the development results of seven esoteric inventions. These are mainly Tesla's inventions, the successful reconstruction of which will start a paradigm shift in our world as well. With our traditional technical means, we cannot stop global warming, we cannot avoid the impending climate collapse. The paradigm shift also provides an opportunity to overcome the energy crisis and global hunger. By putting subatomic energy particles (gravitons, etherions) to work, we can create tools, devices, and equipment that can remedy almost all of our problems.

The Esoteric World journal I edited will also be published on this website. This electronic publication will inform readers about the events taking place in esotericism and the results achieved. Here we will be informed about the status of individual developments and various research trends.

DIE ÜBERARBEITETEN VERSIONEN MEINER BÜCHER

Willkommen in der von mir gegründeten elektronischen Bibliothek. Diese Bibliothek wurde ursprünglich mit dem Ziel erstellt, erweiterte und verbesserte Versionen meiner Werke hochladen zu können. Der riesige Bestand der Ungarischen Elektronischen Bibliothek und die Überlastung ihrer Mitarbeiter erlauben keine häufigen Aktualisierungen. Die Schnelllebigkeit unserer Zeit und die unaufhaltsame Informationsfluss machen es jedoch unabdingbar, die aufklärenden, die Selbstentfaltung fördernden Werke regelmäßig zu ergänzen und der Öffentlichkeit unverzüglich zugänglich zu machen. Hier können Sie die A/4-Versionen aller 14 meiner Bücher herunterladen. Dieses sorgfältig bearbeitetes Design eignet sich auch für den Druck des Materials und erzeugt es als Note. In meinem Buch mit dem Titel „Die Kenntnisse der Textverarbeitung” erfahren Sie, wie Sie günstig und in guter Qualität zu Hause auf verschiedenen Druckern drucken können.

Wenn es möglich ist, meine Werke in andere Sprachen übersetzen zu lassen, werden die einzelnen Übersetzungen auch der ungarischen Version hinzugefügt. Später fügte ich meiner Bibliothek die Entwicklungsergebnisse von sieben esoterischen Erfindungen hinzu. Das sind vor allem Erfindungen von Tesla, deren erfolgreiche Rekonstruktion auch in unserer Welt einen Paradigmenwechsel einleiten wird. Mit unseren traditionellen technischen Mitteln können wir die Erderwärmung nicht aufhalten, wir können den drohenden Klimakollaps nicht verhindern. Der Paradigmenwechsel bietet auch die Chance, die Energiekrise und den Welthunger zu überwinden. Indem wir subatomare Energieteilchen (Gravitonen, Etherionen) einsetzen, können wir Werkzeuge, Geräte und Ausrüstung schaffen, die fast alle unsere Probleme beheben können.

Auf dieser Internetseite wird auch die von mir gegründet und bearbeitet Zeitschrift die "Esotherische Welt” verfügbar sein. Diese elektronische Publikation wird die Leser über die Ereignisse in der Esotherik und über die erzielten Ergebnisse informieren. Hier können wir uns einen Überblick über den Stand der einzelnen Entwicklungen und die verschiedenen Forschungstrends verschaffen.

 

LES VERSIONS ACTUALISÉES DE MES LIVRES

Bienvenue dans la bibliothèque électronique que j’ai fondée. Ce répertoire a été créé à l'origine pour héberger des versions étendues et améliorées de mon travail. L'énorme stock de la Bibliothèque Électronique Hongroise et la surcharge de son personnel ne permettent pas des mises à jour fréquentes. Le rythme effréné de notre époque, le flux incessant d'informations rendent pourtant indispensable l'ajout régulier d'ouvrages éclairants et d'auto-développement et leur mise à disposition du public sans délai. Vous pouvez télécharger les versions au format A/4 de mes 14 livres ici. Cette version soigneusement éditée convient également à l'impression du matériel et à sa production sous forme de notes. Dans mon livre „Connaissance d’édition de texte” vous pouvez trouver comment imprimer à moindre coût et avec une bonne qualité à la maison sur différentes imprimantes.

Si je parviens à faire traduire mes œuvres dans d'autres langues, les traductions seront ajoutées à la version hongroise. J'ai également ajouté à ma bibliothèque les résultats du développement de sept inventions ésotériques. Il s'agit principalement d'inventions de Tesla, dont la reconstruction réussie déclenchera un changement de paradigme dans notre monde. Nos outils technologiques traditionnels ne peuvent pas arrêter le réchauffement de la planète, ni éviter l'effondrement climatique imminent. Un changement de paradigme est également l'occasion de s'attaquer à la crise énergétique et à la faim dans le monde. En exploitant les particules d'énergie subatomiques (gravitons, ions d'éther), nous pouvons créer des outils, des appareils et des équipements pour remède presque tous nos problèmes.

Le revue Monde Ésotérique que j’ai éditée sera également publiée sur ce site. Cette publication électronique informera les lecteurs sur les événements qui se déroulent dans l’ésotérisme et les résultats obtenus. Ce site nous fournira de renseignements sur la situation actuelle des développements et les tendances de recherche diverses.

EZOTERIKUS  VILÁG


Köszöntöm olvasóinkat a most induló „Ezoterikus Világ” című lapunk megalapítása alkalmával. Ennek a folyóiratnak a létrehozását az „Ezoterikus körkép” és „Az ezotéria kiteljesedése”, valamint „Az ezotéria kivitelezése” című könyveim sikere ösztönözte. 30 éve kezdtem el ezeknek a műveknek az írását, és ez alatt sok olyan információhoz is hozzájutottam, amelyek nem kötődnek szorosan az anyaghoz, így nem kerültek be a könyveimbe. Kár lenne azonban felhasználatlanul hagyni őket, mivel a témával kapcsolatban rengeteg hasznos ismeretet tartalmaznak. Ezeket a járulékos információkat ebben a formában fogom közreadni. Ugyancsak itt fognak megjelenni azok az érdekes tájékoztatók, élménybeszámolók, amelyeket az olvasóim juttatnak el hozzám. Amennyiben időm engedi, ennek a lapnak a hasábjain fogok válaszolni a közérdekű és a magánszemélyek által írt levelekre is.

Az „Ezoterikus Világ” fő feladata azonban az lesz, hogy hírt adjon az ezoterikus fejlesztések állásáról, a legfrissebb fejleményekről. Mivel ezen a téren még nem történt meg a sokak által megjövendölt áttörés, és a technikai fejlesztések sem indultak el kellő mértékben, egyelőre nem dúskálunk a hírekben. Meggyőződésem, hogy ez a folyamat magától nem fog beindulni, ezért ezzel a folyóirattal is igyekszünk elősegíteni az első lépések megtételét. Remélem, hogy erőfeszítéseink hamarosan követőkre találnak, és hasznos tanácsaikkal mind többen fogják szívügyüknek tekinteni civilizációnk megmentését. Ennek a folyamatnak az elindításával már bőven lesz miről írni. 

ESOTERIC WORLD

I greet our readers on the occasion of the founding of our new "Esoteric World" magazine. The creation of this magazine was inspired by the success of my books "Esoteric Panorama" and "Esoteric fulfilment" as well as "Esoteric implementation". I started writing these works 30 years ago, and during this time I got access to a lot of information that is not closely related to the material, so it was not included in my books. However, it would be a shame to leave them unused, as they contain a lot of useful knowledge on the subject. I will publish these additional informations in this form. The interesting information and experience reports sent to me by my readers will also appear here. If time permits, I will respond to letters of public interest and letters written by private individuals in the columns of this page.

However, the main task of the "Esoteric World" will be to provide news about the status of esoteric developments and the latest developments. As the breakthroughs in this field that many had predicted have not yet taken place, and as technical developments have not yet taken off sufficiently, we are not be too full of news for the time being. I am convinced that this process will not start by itself, which is why we are also trying to facilitate the taking of the first steps with this magazine. I hope that our efforts will soon find followers, and with their useful advice, more and more people will consider saving our civilization a matter of heart. By starting this process, there will already be plenty to write about.

ESOTHERISCHE WELT

Anlässlich der Gründung unseres neuen Magazins „Esoteric World” grüße ich unsere Leser. Die Entstehung dieser Zeitschrift wurde durch den Erfolg meiner Bücher mit den Titeln die „Esotherische Panorama” und „Entfaltung der Esoterik” sowie „Ausführung der Esoterik” inspiriert. Ich habe vor 30 Jahren begonnen, diese Werke zu schreiben, und in dieser Zeit habe ich Zugang zu vielen Informationen erhalten, die nicht eng mit dem Thema zusammenhängen und daher nicht in meine Bücher aufgenommen wurden. Es wäre jedoch schade, sie ungenutzt zu lassen, da sie viel nützliches Wissen zu diesem Thema enthalten.  Diese zusätzlichen Informationen werde ich in dieser Form weitergeben. Auch die interessanten Informationen und Erfahrungsberichte, die mir meine Leser zusenden, werden hier erscheinen. Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich auch auf Briefe von öffentlichem Interesse und von Privatpersonen in den Spalten dieser Zeitschrift antworten.

Die Hauptaufgabe der „Esotherischen Welt” wird aber sein, Nachrichten über den Stand der esotherischen Entwicklungen und über die neuesten Ereignisse zu geben. Da der durch viele prophezeite Durchbruch auf diesem Gebiet nicht eingetreten ist und die technischen Entwicklungsarbeiten auch nicht in erforderlichen Maßen begonnen haben, sind wir momentan mit Nachrichten nicht überschüttet. Ich bin davon überzeugt, daß dieser Prozess von sich aus nicht in Fahrt kommt, deswegen möchte ich mit dieser Zeitschrift die ersten Schritte fördern. Ich hoffe, daß unsere Anstrengungen bald Unterstützer finden und immer mehr Menschen mit ihren nützlichen Ratschlägen die Rettung unsere Zivilisation als Herzenssache betrachten. Sobald dieser Prozess in Gang gekommen ist, wird es viel zu schreiben geben.

 

LE MONDE ÉSOTÉRIQUE

Je voudrais saluer les lecteurs à l’occasion de la fondation et du lancement de notre revue intitulée „Monde Ésotérique”. La création de ce journal a été inspirée par le succès de mes livres "Panorama ésotérique"et "Accomplissement ésotérique " ainsi que "Exécution ésotérique ". J'ai commencé à écrire ces ouvrages il y a 30 ans et, au cours de cette période, j'ai eu accès à de nombreuses informations qui ne sont pas étroitement liées au sujet traité et qui n'ont donc pas été incluses dans mes livres. Cependant, il serait dommage de les laisser inutilisés, car ils contiennent beaucoup d'informations utiles sur le sujet. Je vais publier ces information additionnelles dans cette forme. Les informations intéressantes et les rapports d'expérience qui m'ont été envoyés par mes lecteurs apparaîtront également ici. Si le temps le permet, je répondrai aux lettres d'intérêt public et aux lettres écrites par des particuliers dans les colonnes de cette page.


Cependant, la tâche principale du „Monde Ésotérique” sera de donner des nouvelles sur l’état des développements ésotériques, les derniers développements. Car dans ce domaine la percée prophétisé par beaucoup n’a pas encore eu lieu et les développements techniques n’ont pas été entamés en bonne et due mesure, pour le moment nous n’avons pas assez d’informations. Je suis convaincu que ce processus ne décollera pas tout seul, et nous essayons donc d'aider les premiers pas à faire avec ce journal. J'espère que nos efforts trouveront bientôt des adeptes, et avec leurs précieux conseils, de plus en plus de gens considéreront la sauvegarde de notre civilisation comme une question de cœur. Une fois que ce processus sera en cours, il y aura beaucoup de choses à écrire.

 

F E L H Í V Á S

 

Ez úton keresek olyan anyanyelvi szakfordítókat,
akik jól ismerik az ezotéria,
a számítástechnika, illetve
a gasztronómia szaknyelvét,
és vállalnák könyveim nagy világnyelvekre való lefordítását. Kérem, hogy ajánlataikat az
e-mail címeimre továbbítsák.

TALÁLMÁNYOK,

SZABADALMAK

 

Elektromechanikus

túlterhelésvédő áramkör

HTM-Ajánló


Electromechanical overcurrent protection

HTM-Recommendation


Regelbare elektromechanische Überstromsicherung

HTM-Empfehlung

 

***

 

Feszültségstabilizátorok eltérő teljesítményű szimmetrikus egyenirányítással

HTM-Ajánló


Voltage stabilizers by symmetric rectification with different capacity

HTM-Recommendation


Spannungsstabilisatoren mit symmetrischer Gleichrichtung unterschiedlicher Leistungen

HTM-Empfehlung

 

***

 

Elmozdulásérzékelő áramkör vészjelző készülékhez

HTM-Ajánló


Motion sensing circuit for alarm devices

HTM-Recommendation


Schaltung zur Bewegungserfassung für Alarmgeräte

HTM-Empfehlung

 

***

 

Bipoláris térvezérlésű tranzisztor

HTM-Ajánló


Bipolar Field effect Transistor

HTM-Recommendation

Bipolarer Feldeffekt-Transistor

HTM-Empfehlung

 

***

 

Osztott pályájú rétegpotencióméter

HTM-Ajánló


Layer potentiometer having divided tracks

HTM-Recommendation


Schichtpotentiometer mit geteilter Bahn

HTM-Empfehlung

 

***

 

Váltakozó áramú tranzisztor

HTM-Ajánló


Alternate Current Transistor

HTM-Recommendation


Wechselstrom-Transistor

HTM-Empfehlung

 

***

 

Térelektromos félvezetők

HTM-Ajánló


Field electric semiconductors

HTM-Recommendation


Feldelektrische Halbleiter

HTM-Empfehlung

 

***

 

Váltakozó feszültség feltranszformálása elektronikusan

HTM-Ajánló


Electronic transformation of alternating voltage

HTM-Recommendation


Elektronische Auftransformierung von Wechselspannung

HTM-Empfehlung

 

***

 

Elmozdulásérzékelő áramkör vészjelző berendezéshez

HTM-Ajánló


Motion sensing circuit for alarm equipments

HTM-Recommendation


Schaltung zur Bewegungserfassung für Alarmeinrichtungen

HTM-Empfehlung

 

***

 

Új típusú PUT helyettesitő áramkör

HTM-Ajánló

New type of PUT substitute circuit

HTM-Recommendation


Neuartiger Impulsgenerator mit PUT-Schalter

HTM-Empfehlung

 

 

BIZTONSÁGTECHNIKAI TERMÉKCSALÁD

 

Tűz- és betörésvédelmi termékek

HTM-Ajánló

 

Produktfamilie Brand- und Einbruchssicherungen

HTM-Ajánló

 

VISSZAUTASÍTOTT ÚJSÁGCIKKEK

 

Visszautasított újságcikkek

HTM-Ajánló

 

EZOTERIKUS TALÁLMÁNYOK

 

Tesla-konverter

TEXT-HTM

Tesla converter

TEXT-HTM

Tesla-Konverter

TEXT-HTM

Convertisseur Tesla

TEXT-HTM

 

***

Tesla-generátor – Lemniszkáta csővezeték

TEXT-HTM

Tesla generator – Lemniscata pipeline

TEXT-HTM

Tesla-Generator, Lemniscata-Rohrleitung

TEXT-HTM

Générateur Tesla - Gazoduc

Lemniscata

TEXT-HTM

 

***

Longitudinális telekommunikáció

TEXT-HTM

Longitudinal telecommunications

TEXT-HTM

Längsrichtung Telekommunikation

TEXT-HTM

Télécommunications longitudinales

TEXT-HTM

 

***

Rákgyógyászat – Hadüzenet a mikrobáknak

TEXT-HTM

Cancer medicine - War

message to microbes

TEXT-HTM

Krebsmedizin-Kriegsbotschaft an die Mikroben

TEXT-HTM

Traitement du cancer-Message de guerre aux microbes

TEXT-HTM

 

***

Modern alkímia Mikrogravitáció  semlegesítése

TEXT-HTM

Modern alchemy

Material transformation

TEXT-HTM

Moderne Alchemie, Mikrogravitation neutralisieren

TEXT-HTM

Alchimie moderne - Neutraliser la microgravité

TEXT-HTM

 

***

Időjárás-szabályozás

TEXT-HTM

Weather forecasting

TEXT-HTM

Wettersteuerung

TEXT-HTM

Contrôle météo

TEXT-HTM

 

***

Antigravitációs hajtóművek

TEXT-HTM

Antigravity engines

TEXT-HTM

Antigravitationsmotoren

TEXT-HTM

Moteurs antigravité

TEXT-HTM

 

További linkek

 

Honlapstatisztika

Homepage-Statistics

Homepagestatistik

 Statistique du site web

(Számlálás kezdete:

2010. február 1.)

 

 

KUN ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR               KUN ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR               KUN ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR

Karbantartás