KUN ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR

https://kunlibrary.net

 

 

Új típusú PUT helyettesítő áramkör

  

A találmány szerinti áramkör előnyösen alkalmazható impulzusüzemű fényforrások táplálására, és minden olyan esetben, ahol tetszőleges időpontban indítható villamos impulzusok nagy hatásfokú előállítására van szükség. A modern elektronikus készülékek egyre növekvő bonyolultsági foka, főleg telepes táplálás esetén megköveteli a kis veszteségű áramkörök használatát. A találmány feladata olyan nagy hatásfokú impulzusgenerátor létrehozása, amely a hagyományos generátorokkal szemben lényegesen alacsonyabb áramfelvétel mellett, a tápfeszültséget megközelítő amplitudójú kimenőjelet állít elő. A hagyományos PUT-tal kialakított impulzusgenerátor jellemzője, hogy a kimenőjel amplitúdója a belső feszültségarány által megszabott billenési feszültségszint fölé nem emelhető. További hátránya, hogy az alacsony belső átvezetési ellenálláson keresztül a generátor impulzusszüneteiben is folyik egy jelentős nyugalmi áram. A tápenergiának tehát csak egy kis hányada fordítódik impulzus-előállításra, az áram nagy része elfolyik anélkül, hogy hasznos jellé alakulna. Emiatt az állandóan folyó nyugalmi áram miatt ennek az impulzusgenerátornak a hatásfoka igen alacsony.

A találmány azon a felismerésen alapul, hogy egy PUT helyettesítő áramkör a belső átvezetési ellenállást megtestesítő elem eltávolítása után alkalmas arra, hogy impulzusgenerátorként kialakítva egy külső trigger egység segítségével tetszőleges időpontban indítható impulzusokat állítson elő. Mivel a fenti átalakítás után az impulzuskeltés a töltési folyamat bármely fázisában létrehozható, így a tápfeszültséget megközelítő amplitúdójú kimenőjelet is előállíthatunk, a belső átvezetési ellenállás eltávolításával pedig megszűnik a töltőkondenzátort megkerülő söntáram, amely jelentős mértékben javítja az áramkör hatásfokát. Az alkatelemek értékének optimális megválasztása esetén a találmány szerinti áramkör hatásfoka a hagyományos PUT-helyettesítő áramkörre épülő impulzusgenerátorral szemben kb. egy nagyságrenddel nagyobb.

Az átvezetési ellenállás eltávolítása következtében az áramkör igen gyenge (nanoamper nagyságrendű) indítójelek hatására is működésbe lép. Egyúttal megszűnt a belső feszültségarány, ami azt jelenti, hogy a továbbiakban a töltéstároló elem feszültsége a tápfeszültség intervallumon belül bármilyen értéket felvehet. A találmány szerinti áramkör tovább bővíti a PUT illetve a PUT helyettesítő áramkörökre épülő impulzusgenerátorok programozhatósági körét. Mindezek alapján beláthatjuk, hogy ennek az áramkörnek alkalmazhatósága széleskörű, az impulzusüzemű fényforrások táplálásán kívül minden olyan esetben felhasználható, ahol alacsony tápfeszültségről kell csekély energiaveszteség mellett viszonylag nagy amplitúdójú impulzusokat előállítani.

 

        KUN Ákos

e-mail: info@kunlibrary.net

            kel@kunlibrary.net     

            kunlibrary@gmail.com