KUN ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR

https://kunlibrary.net

 

 

Elmozdulásérzékelő áramkör, különösen vészjelző berendezéshez

 

 A találmány elektronikus elmozdulásérzékelő egy olyan mechanikus helyzet-, vagy mozgásállapot-érzékelő elemmel kombinált elektronikus áramkör, amely működésbe hozatala után tápvezetékkel közösített jelvezetékén áramnövekedés formájában egy néhány másodperces vészjelzést ad le, majd visszatér nyugalmi állapotába. A találmány szerinti elektronikus elmozdulásérzékelő ezt a tulajdonságot azáltal éri el, hogy a közvetlen érzékelést végző mechanikus kapcsolóelem az átkapcsolás után egy nyugalmi állapotban töltődő indító elemet kapcsol az áramkör bemenetére, mely indítóelem a vészjelzés időtartamára a továbbiakban már nem gyakorol befolyást. A hurokban a végjelzés azáltal jön létre, hogy az egyes érzékelőelemek a vészjelzés időtartama alatt nyugalmi áramukhoz képest nagyságrendekkel nagyobb áramot vesznek fel a központi tápáramforrásból. A néhány másodpercre beállítható vészjelzés kiadása után a működésbe hozott elektronikus érzékelőelem visszaáll nyugalmi állapotába, és alkalmassá teszi mind önmagát, mind az érzékelőlánc többi elemét a további figyelésre. Ezek az érzékelőelemek működésük lényegéből fakadóan mind a kiiktatásos zárlat, mind a jelvezeték közvetlen érpárzárlata ellen önmagukban védettek. Ennek a mindössze háromtranzisztoros egységnek nagy előnye még, hogy a bonyolult központi riasztó berendezésekhez hasonlóan, nemcsak vezetékelvágás, vezetékzárlat, hanem a véglezáró ellenállással való manipulálás ellen is véd.

Egyszerű kiegészítő áramkörök segítségével az elektronikus elmozdulásérzékelő alkalmassá tehető váltakozó áramú hurokban való felhasználásra. Amennyiben véglezáró elemként nem ellenállást, hanem kondenzátort vagy induktivitást alkalmazunk, akkor az érzékelőhurkot teljes mértékben védetté tehetjük nagy értékű kondenzátorral való átsöntölés, különböző soros és párhuzamos ellenállásokkal való manipulálás, valamint külső idegen feszültséggel való beavatkozás útján történő hatástalanítás ellen is. Ennél a fáziseltolásos módszernek is nevezhető hurokkialakításnál ugyanis az érzékelőelemek felszerelési helyén egyszerű mérőműszerekkel nem lehet megállapítani, hogy a központi riasztó berendezés által a hurok kezdetére kapcsolt feszültség, valamint a hurok valamely pontján átfolyó áram között milyen irányú és mértékű fáziseltolódás van. A központi riasztó berendezés regisztráló egysége állandóan figyeli a hurokra kapcsolt feszültség, valamint a hurokban a vonalellenállás és a véglezáró elem, mint R C vagy R L kör által létrehozott áram fáziseltolódását, és bármilyen irányú fáziseltérés esetén indítja a vészjelzést. A találmány elektronikus elmozdulásérzékelővel megvalósítható a vészjelzés helyszíni kijelzése is. Ez a tulajdonsága lehetővé teszi, hogy az új típusú elektronikus érzékelőelem nemcsak bonyolult központi riasztó berendezésekhez alkalmazható, hanem segítségével egy igen egyszerű és olcsó riasztó készülék is létrehozható.

 

        KUN Ákos

e-mail: info@kunlibrary.com

            kel@kunlibrary.com     

            kunlibrary@gmail.com